Universiteit Leiden

nl en

Tijdens het onderzoek

Een goede organisatie van je onderzoeksdata is een waardevolle investering die zich terugbetaalt, wanneer na afloop van het onderzoek data gemakkelijk en geheel intact terug zijn te vinden, zonder moeite te begrijpen, te archiveren en te delen met collega's of tijdschriftuitgevers.

Opslag van data

De meeste data zullen opgeslagen worden op het universitair netwerk, of de J-schijf. Het ISSC zorgt ervoor dat van deze data iedere nacht een back-up wordt gemaakt.

Er zijn ook uitzonderingen: bijvoorbeeld bij data uit veldwerk, patiëntgegevens uit ziekenhuizen of data die aan een instrument verbonden zijn. In dat geval moet een plan op maat worden gemaakt: hoe vaak worden de data op het netwerk gezet, welke data mogen op het netwerk worden gezet en welke niet, wanneer wordt een back-up gemaakt?

Een virtuele samenwerkingsomgeving kan een uitkomst bieden voor groepen onderzoekers, die op verschillende locaties buiten het universitair netwerk samenwerken.

Naamgeving, structuur en versiebeheer

Een logische en eenduidige naamgeving van data zorgt ervoor dat de data ook te begrijpen zijn door collega’s, of na verloop van enige tijd. Volg hierbij vooral een standaard procedures of werkwijze op van de specifieke vakgebieden. Dit geldt niet alleen voor bestandsnamen: ook de mappenstructuur en velden in een spreadsheet verdienen een goede naamgeving.

Versiebeheer houdt de data in verschillende stadia van het onderzoek uit elkaar en voorkomt dat data onnodig verdubbelen of juist overschreven worden.

Metadata en documentatie

Met behulp van metadata en documentatie worden data vindbaar en begrijpelijk gemaakt voor anderen. De methode hiervoor verschilt per vakgebied en kan variëren van een database, tot xml  volgens internationale standaarden tot een readme.txt. Ook hier is het verstandig om aan te haken bij de werkwijze binnen het vakgebied.

Toegang tot data

Op sommige data kunnen toegangsrestricties van toepassing zijn: er kan privacygevoelige informatie in zitten, of een beperking vanwege commerciële belangen of aanvragen van patenten. Dit kan gevolgen hebben voor de plaats van opslag en de mensen die wel of geen toegang kunne krijgen tot de data. Anonimisering en/of encryptie kan ook een uitkomst bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie