Universiteit Leiden

nl en

Datamanagement

Datamanagement is kort samengevat het creëren, opslaan, onderhouden, beschikbaar maken, archiveren en langdurig bewaren van onderzoeksdata. Hierbij wordt als einddoel vaak gerefereerd aan de zogenaamde FAIR principes: 'Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable'.

Vooraf aan het verzamelen of creëren goed over data nadenken, zorgt ervoor dat deze vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. Niet alleen voor anderen, maar ook voor eigen gebruik in de toekomst.

Goed datamanagement is belangrijk om:

  • Onderzoeksgegevens vindbaar en toegankelijk te houden, ook op de lange termijn;
  • De veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen;
  • De kwaliteit van onderzoek te borgen;
  • Data herbruikbaar te maken en vooruitgang in de wetenschap te bevorderen;
  • De zichtbaarheid – impact - van het onderzoek te vergroten;
  • Te voldoen aan eisen van financiers, instituten en uitgevers.

Centre for Digital Scholarship

Het Centre for Digital Scholarship is het universitaire aanspreekpunt voor vragen over datamanagement. Het CDS werkt samen met LURIS, de Data Protection Officer, het ISSC en alle andere betrokken afdelingen om Leidse  onderzoekers te laten voldoen aan de eisen van universiteit, financiers en uitgevers. Het CDS is daarnaast betrokken bij nationale en internationale samenwerkingsverbanden en werkt samen met onderzoekers, beleidsmedewerkers, financiers, met nationale en internationale partners om een adviserende en verbindende rol met het onderzoek mogelijk te maken.

Op deze website zijn de grondbeginselen van datamanagement terug te vinden. Deze hebben we opgesplitst in de fasen van het onderzoek: de fase van het financieringsvoorstel (voor), de fase van het verzamelen en analyseren van de data (tijdens) en de fase nadat het project is afgelopen (na). Daarnaast bieden we informatie over de faciliteiten en de veiligheid van onderzoeksdata in alle fasen.

Voor Tijdens Na

Beleid en eisen
Datamanagementplan
Kosten

Opslag van data
Backup
Samenwerkingsomgevingen
Naamgeving en mappenstructuur
Metadata en documentatie 

Selectiecriteria
Journals en data
Opslag 
Repositories
 

Cursussen en training

Op regelmatige basis organiseert het CDS inloopcursussen over datamanagement en het schrijven van datamanagementplannen. In samenwerking met onderzoeksinstituten, waaronder het LACDR en het Instituut Psychologie, worden bovendien specifieke cursussen voor promovendi verzorgd.

 

Handouts

In onze traininigen verwijzen we naar diverse (engelstalige)  handouts en best practices.

Back-up strategies File naming and folder structure
Versioning and authenticity Anonymisation
Metadata Selection of research data
Sensitive data protection FAIR data

Andere nuttige verwijzingen zijn:

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie