Universiteit Leiden

nl en

Faciliteiten

Het CDS faciliteert kennisuitwisseling op het gebied van ‘Digital Scholarship’ en is een ontmoetingsplek voor onderzoekers.

Community building, onderwijs en informatievoorziening

Het CDS:

• Organiseert workshops
• Verzorgt onderwijs dat aansluit bij facultaire onderwijsprogramma’s
• Organiseert maandelijkse lezingen
• Biedt informatie via blogs
• Presenteert verkenningen, proeftuinen en projecten
• Organiseert seminars
• Organiseert spreekuren op locatie

Opslag en beschikbaarstelling van data en metadata: Repository-infrastructuur

Het CDS biedt onderzoekers een infrastructuur waar objecten en metadata op een duurzame wijze beschikbaar worden gesteld. Deze informatie kan als een aparte collectie worden ontsloten, er kunnen toegangsrechten bepaald worden en het is mogelijk om een eigen(publieks) website in te richten. De objecten en metadata kunnen eveneens door middel van uitwisselingsprotocollen, API’s en persistente identifiers opgevraagd worden. Op deze wijze worden de duurzaamheid van de informatie gegarandeerd en hergebruik gefaciliteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie