Universiteit Leiden

nl en

Publiek helpt bij digitaal ontsluiten historische atlassen Azië

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) start het project Maps in the Crowd - Atlassen, waarbij met hulp van het publiek elf atlassen met meer dan 300 gedigitaliseerde kaarten van Azië worden ontsloten. Door de hulp van het publiek wordt de cartografische collectie beter toegankelijk voor onderwijs en onderzoek. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het project.

De atlassen hebben betrekking op verschillende delen van Azië, waaronder Indonesië, de Filipijnen, Japan, Korea, China, India en Bangladesh. De atlassen dateren van het midden van de zeventiende eeuw tot het eind van de negentiende eeuw.

Deelnemen
Iedereen kan meedoen. Voor het publiek is de applicatie ‘Georeferencer’ ontwikkeld die het mogelijk maakt om de gedigitaliseerde oude kaarten te koppelen -georefereren- aan de moderne topografische kaart in Google Maps. De applicatie heeft veel functionaliteiten, waaronder verschillende viewmogelijkheden (‘Overlay’, ‘Grid’ voor het vergelijken van meerdere kaarten, ‘Swipe’, ‘Spy glass’, 3D-viewer), het maken van transcripties, de opname van de oude kaarten in GeoEditors en de beschikbaarheid van de gegeorefereerde bestanden voor hergebruik in bijvoorbeeld eigen GIS-applicaties.

Koppelen
Via de applicatie Georeferencer wordt steeds een scan van een oude kaart geprojecteerd naast een moderne kaartweergave in Google Maps. Het is de bedoeling om de oude en nieuwe kaart geografisch aan elkaar te koppelen door vijf of meer overeenkomstige controlepunten aan te wijzen. Vervolgens wordt de gegeorefereerde kaart als een overlay getoond in Google Maps. Op het blog Maps in the Crowd is alle benodigde informatie te vinden.

Collecties
De geselecteerde atlassen zijn afkomstig uit de collectie oude drukken van de universiteitsbibliotheek, de nalatenschap van de negentiende eeuwse verzamelaar Johannes Bodel Nijenhuis (1797-1872) en atlassen uit de collectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie