Universiteit Leiden

nl en

Ruim 56.000 oude drukken Universiteit Leiden beschikbaar in online bibliotheek Google

In een jaar tijd zijn ruim 56.000 boeken uit de bibliotheek van de Universiteit Leiden gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt. Het gaat om boeken die in Nederland zijn uitgegeven vóór 1876 en waarop geen auteursrecht meer rust. Alle boeken zijn wereldwijd gratis beschikbaar via de Catalogus, Google Books en Delpher. De digitalisering en ontsluiting zijn gerealiseerd in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Google.

Massadigitaliseringsproject
Google startte ruim tien jaar geleden met een massadigitaliseringsproject en heeft inmiddels ruim 30 miljoen titels online beschikbaar. De KB streeft er al jaren naar om alle publicaties die in Nederland zijn verschenen digitaal beschikbaar te stellen. Tussen 2010 tot 2014 zijn 235.000 boeken van de KB gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Voor een volledig overzicht heeft de KB contact gezocht met universitaire bibliotheken. De UBL heeft ruim 56.000 boeken beschikbaar gesteld. Een belangrijk deel betreft materiaal uit Nederlands-Indië en pamfletten uit de 16e tot en met 18e eeuw.

Leidse collecties
De UBL beheert de grootste collectie middeleeuwse handschriften in Nederland, de oudste en meest complete fotocollectie van het land, grote en belangrijke collecties oude drukken, kaarten, prenten, tekeningen, archieven, manuscripten en brieven. De collecties met betrekking tot het Midden-Oosten en Azië zijn internationaal gerenommeerd en betreffen onder meer de belangrijkste collecties over Indonesië wereldwijd. UNESCO heeft twee Indonesische handschriften uit de collecties van de UBL in het ‘Memory of the World Register’ ingeschreven.

Beschikbaarstelling
De UBL streeft naar digitalisering en online beschikbaarstelling van haar collecties voor onderwijs en onderzoek. Inmiddels zijn ruim een miljoen scans vervaardigd. Door de samenwerking met Google en de KB wordt de digitalisering van de Leidse collecties versneld. Dit project is tot stand gekomen met steun van de Stichting Pica, een organisatie die wetenschappelijk een openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten, en de Universiteit Leiden. De Nederlands-Indische boeken komen tevens beschikbaar in de Digital Indonesian Library, die Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) de komende jaren in samenwerking met externe partners zal ontwikkelen.

Ruim 56.000 boeken uit de bibliotheek van de Universiteit Leiden zijn gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt. Het gaat om boeken die in Nederland zijn uitgegeven vóór 1876 en waarop geen auteursrecht meer rust. Alle boeken zijn wereldwijd gratis beschikbaar via de Catalogus, Google Books en Delpher.

Deze website maakt gebruik van cookies.