Universiteit Leiden

nl en

Schenking prent Leidse gifmengster Goeie Mie

Recent verwierf Universitaire Bibliotheken Leiden de toxicologische verslagen van de laatste slachtoffers van de Leidse gifmengster Goeie Mie. Als aanvulling daarop heeft historica en Goeie Mie-specialist Ingrid Moerman haar exemplaar van de bekende prent uit 1885, ‘De Leidsche Gifmengster’ door Roelof Raar, geschonken. De prent is zeer zeldzaam.

Studiemiddag
Op maandag 1 mei vond er in de Universiteitsbibliotheek Leiden een studiemiddag plaats onder de titel Goeie Mie ontmaskerd!, ter gelegenheid van de schenking van de toxicologische verslagen aan de UB Leiden. Drie experts hebben daarbij hun licht laten schijnen op het leven van Goeie Mie, waaronder Ingrid Moerman. Bij die gelegenheid besloot zij als Vriend van de Universitaire Bibliotheken Leiden haar exemplaar van de bekende prent aan de UBL te schenken.

Historica en Goeie Mie-specialist Ingrid Moerman overhandigt haar exemplaar van de bekende prent van Goeie Mie aan Kasper van Ommen van de UBL.

Inzicht
Samen met de toxicologische verslagen biedt de prent de mogelijkheid om studenten van de Universiteit Leiden en bezoekers aan de Universiteitsbibliotheek inzicht te geven in de geschiedenis van Goeie Mie, en bovendien aan te tonen hoezeer de Universiteit en de stad Leiden daarin verweven zijn. Zo kon Goeie Mie onder andere op basis van de door de Leidse hoogleraar Eduard Alexander van der Burg opgestelde verslagen op 1 mei 1885 veroordeeld worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie