Universiteit Leiden

nl en

Sanskriet in Azië en daarbuiten

Teksten op palmbladeren of ingekrast in bronzen platen, kleine gebedenboekjes en Boeddhistische tempelgeschriften: samen vertellen ze de meer dan drieduizend jaar oude geschiedenis van het Sanskriet. De tentoonstelling ‘Sanskrit – Across Asia and Beyond’ opent op 18 mei in de Universiteitsbibliotheek.

Het Sanskriet is een van de oudste Indo-Europese talen. Op de tentoonstelling ‘Sanskrit – Across Asia and Beyond’ zijn handschriften, drukken en objecten van de twaalfde eeuw tot de twintigste eeuw te zien, aangevuld met enkele objecten uit het Nationaal Museum van Wereldculturen. Teksten op palmbladeren of ingekrast in brozen platen, kleine gebedenboekjes en Boeddhistische tempelgeschriften, godenbeelden uit de negende eeuw en negentiende-eeuwse foto’s geven samen een boeiend beeld van dit veelal onbekende materiaal. De tentoonstelling is van 18 mei tot 5 september te bezichtigen.

Een mondiaal cultureel fenomeen
Sanskriet is een mondiaal fenomeen. Vanuit het indische subcontinent heeft de taal en cultuur zich verspreid over Azië en daarbuiten. Europese wetenschappers zijn sinds eeuwen gefascineerd door de rijke historie van het Sanskriet en ook tegenwoordig speelt de taal een rol in de praktijken van yoga en āyurveda. Maar Sanskriet is niet enkel een taal, het is een medium waarin ideeën, verhalen en beelden zich verspreid hebben over het Aziatische continent en daarbuiten. Javaanse Wayang Poerwa handschriften en Europese fabelcollecties zijn hier getuigen van.

Culturele dynamiek
De tentoonstelling onthult iets van de complexiteit en de culturele dynamiek van het Sanskriet in Azië en daarbuiten: de ontwikkeling van een taal van de elite tot een taal van devotie, van een rijke verteltraditie tot een rituele praktijk. Ook kijkt de tentoonstelling naar de relevantie van Sanskriet vandaag de dag en de controverses die het gebruik van de taal omringen.

Asian Library en Leiden Asia Year
In 2017 opent Universiteit Leiden The Asian Library, een nieuwe bibliotheek om de wereldbefaamde en omvangrijke Aziatische collecties te huisvesten, waaronder het La Galigo-manuscript dat op UNESCO’s Memory of the World Register is opgenomen. The Asian Library wordt een centrum met moderne faciliteiten voor studie, onderzoek en ontmoetingen tussen iedereen met een diepgaande interesse in Azië en haar positie in de wereld. De realisatie van The Asian Library is tevens aanleiding voor het Leiden Asia Year 2017. Diverse musea, instellingen en andere partners in Leiden doen hier aan mee met speciale voorstellingen en exposities of andere evenementen rondom Azië.


Sanskrit - Across Asia and Beyond
18 mei tot en 5 september 2017
Expositieruimte van de Universiteitsbibliotheek Leiden
Witte Singel 27
Open: ma-vr 08.30-24.00 uur en za-zo 10.00-23.00 uur (gratis toegang) feestdagen gesloten

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie