Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek scoort een 7,5

Studenten medewerkers zijn tevreden over de dienstverlening van de bibliotheek. In het onderzoek dat eind 2016 werd uitgevoerd scoorde de bibliotheek een 7,5.

Algemeen

In November 2016 voerden wij voor de derde keer een tevredenheidsonderzoek uit onder studenten en medewerkers van de Universiteit. Het onderzoek werd door ruim 15% van de benaderde personen ingevuld; de helft van de respondenten vulde bovendien een open commentaar in. Op basis van deze gegevens weten we nu goed wat men van de bibliotheek vindt.

Als geheel scoort de bibliotheek een 7,5, een mooi resultaat. In het algemeen is iedereen tevreden over de dienstverlening van de bibliotheek. Ook over de hulpvaardigheid van bibliotheekmedewerkers is de tevredenheid groot.  Toch zijn er ook verbeterpunten.

Te druk

Belangrijkste knelpunt: de UB en de Bibliotheek Rechten bieden in tentamenperiodes te weinig werkplekken. Dit past helaas in het beeld dat ook landelijk bestaat over universiteitsbibliotheken: het is dringen voor een plekje. De UB’s proberen van alles, van parkeerschijf tot opruimen van “handdoekjes”. Niks werkt echt is de ervaring. Ook in Leiden proberen we de drukte in goede banen te leiden. We hebben sinds begin van 2017 150 nieuwe studieplekken in het Wijnhavengebouw in de Den Haag én sinds 20 maart 150 werkplekken in de Asian Library. Daar staat echter tegenover dat de 100 werkplekken in het Arsenaal vervallen zijn. We onderzoeken de mogelijkheden om gedurende tentamenperiodes de toegang van de UB te beperken tot medewerkers en studenten van de universiteit. Ook worden gesprekken gevoerd met het bestuur van de Faculteit Rechten over de toegang tot de bibliotheek aldaar.

Collecties

De tevredenheid over sommige onderdelen van de collectie is ook gedaald. Vooral bij Rechten was dit het geval. Inmiddels heeft het bestuur van de Faculteit structureel € 25.000 extra budget  toegezegd om knelpunten in de collectie op te lossen. Over de hele lijn wordt meer dan voorheen gevraagd om e-books. Aan die vraag zal, waar mogelijk, gehoor worden gegeven.

Catalogus

Een laatste punt waarover de tevredenheid was gedaald is de Catalogus. Veel gemopper over doodlopende links en veel onnodige clicks om naar fulltext te komen. Hier wordt inmiddels hard aan gewerkt. Het aantal klachten dat we ontvangen over doodlopende links is intussen flink afgenomen. We onderzoeken of we een aantal stappen in het “clickproces” kunnen verminderen. Dit is echter niet eenvoudig omdat de toegang tot artikelen vaak niet door ons maar door externe partijen (uitgevers) geregeld wordt. We doen er echter alles aan om dit te verbeteren.

Zoals beloofd hebben we onder de respondenten een iPad en bioscoopbonnen uitgereikt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie