Universiteit Leiden

nl en

Eerste resultaten gebruikersonderzoek Bibliotheken

We hebben de resultaten ontvangen van het gebruikersonderzoek dat we in november 2012 afnamen. De respons was hoog: bijna 20% van de mensen die een uitnodigingsmail ontvingen hebben de enquête ingevuld. Dat zijn 3760 mensen. Gemiddeld krijgen de bibliotheken van de Universiteit Leiden een 6,7 als cijfer. Dat is gebruikelijk bij dit type onderzoek en dus netjes. Maar daar zijn we natuurlijk niet zonder meer tevreden mee. De respondenten hebben diverse verbeterpunten geconstateerd waar we in veel gevallen direct op kunnen reageren.

De resultaten

 • Over het algemeen is men tevreden over de hulpvaardigheid en deskundigheid van de bibliotheekmedewerkers.
   
 • De strenge handhaving van het toegangsbeleid in de UB vinden sommige respondenten onplezierig, anderen zijn juist blij dat er minder scholieren binnenkomen. We houden vast aan dit beleid.
     
 • Men is tevreden over de ruime openingstijden van de UB en heeft wensen voor ruimere openingstijden van de andere bibliotheken. Binnenkort kunnen personentellers in de bibliotheken peilen wanneer het druk is of juist stil. Op grond daarvan kunnen we beargumenteerde besluiten nemen over de openingstijden.
   
 • Ondanks dat onze systemen redelijk goed van huis uit te gebruiken zijn, lijkt het erop dat veel mensen niet weten hoe het werkt. We zullen deze informatie beter communiceren via onze website en andere wegen.
   
 • De nieuwe catalogus kan beter: met de opmerkingen die hierover gemaakt zijn kijken we wat we kunnen doen om relevante informatie sneller vindbaar te maken.
   
 • Er zijn veel klachten over te weinig pc"s en stopcontacten in de bibliotheken. We zullen ons beleid op dit punt beter communiceren, namelijk dat we niet méér pc’s maar wel goede WIFI en voldoende stopcontacten aanbieden voor gebruik van eigen laptop. In het eerste deel van de verbouwde studiezalen in de UB hebben we dat al gerealiseerd.
   
 • De pc’s zijn te lang gelocked en het is lastig printen als er geen computers vrij zijn. Het locken van pc’s blijft een lastig aandachtspunt. Maak je de lock-tijd namelijk te kort, dan kunnen gegevens verloren gaan. Ten aanzien van de printers: je kunt een usb stick rechtstreeks in de printer steken, dus je hoeft niet via een pc te printen. Dat gaan we beter bekend maken.
     
 • De bibliotheken zijn vaak te vol, er wordt teveel gepraat en er zijn te weinig studieplekken en samenwerkruimtes. We  verwachten dat de verbouwing van de studiezalen in de UB hier verbetering in gaat brengen.  Er komen in totaal 300 studieplekken bij, allemaal voorzien van stopcontacten. Het eerste deel van deze vernieuwde studiezalen is inmiddels open.  Vanaf eind februari gaan de nieuwe studiekabinetten (waar je individueel kunt werken) én groepsstudieruimten open. Deze kun je reserveren via de website.

Wij willen alle respondenten nogmaals bedanken voor de waardevolle feedback via dit gebruikersonderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.