Universiteit Leiden

nl en

Juynboll Collectie naar UB Leiden

De Juynboll Stichting heeft een aanzienlijke collectie van islamitische handschriften en boeken uit bezit van G.H.A. Juynboll geschonken aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Dr. G.H.A. Juynboll (1935-2010) was de laatste telg van een prominent geslacht van Leidse oriëntalisten. Een vroege voorvader van hem diende onder Piet Hein en nam deel aan de kaping van de Zilvervloot in 1628. In de negentiende eeuw was T.W.J. Juynboll (1802-1861) hoogleraar Oosterse talen in Leiden. Een ander familielid, Th.W. Juynboll (1866-1948), studeerde onder Christiaan Snouck Hurgronje en was later hoogleraar Hebreeuws in Utrecht.

Juynbolls erfgenaam, de Juynboll Stichting te Leiden, schonk op 18 augustus 2011 een aanzienlijk deel van zijn collectie aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. De donatie omvat zijn islamitische handschriften, zijn archief en een deel van zijn boekenverzameling. Een groot deel van de boeken is afkomstig van zijn negentiende-eeuwse familieleden die actief waren op het gebied van de oosterse studies. Veel boeken zijn door hen geannoteerd en daardoor uniek.

Er is al een begin gemaakt met de inventarisatie van het archief. Uiteindelijk zal een speciale collectiebeschrijving verschijnen op de website van de Digitale Bijzondere Collecties.

Islamitische traditie

G.H.A. (Gual) Juynboll studeerde Arabisch en Islam in Leiden en promoveerde in 1969 bij Jan Brugman. Hij werkte bij de University of California, Los Angeles (UCLA) en bij de universiteit van Exeter (UK). Vanaf 1985 was hij financieel onafhankelijk en kon zich geheel wijden aan zijn studie.

Juynboll gold als specialist op het gebied van de Hadith, het corpus van uitspraken van de profeet Mohammed dat na de Koran de belangrijkste bron van leergezag vormt in de islam. In 1983 verscheen bij Cambridge University Press zijn boek Muslim Tradition. Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith.

In 2007 verscheen bij Brill in Leiden zijn magnum opus, Encyclopedia of Canonical Hadith. Dit boek bevat een kritisch overzicht van alle personen die betrokken waren bij de totstandkoming van de orthodoxe traditie in de islam.

Juynboll overleed in december 2010 als laatste drager van zijn familienaam. Vrienden en collega's herdenken hem als een enigszins excentrieke, gevoelige en uitzonderlijk begaafde geleerde.

Universiteitsbibliotheek Leiden

Vanaf zijn terugkeer naar Nederland in 1985 was Juynboll een dagelijkse bezoeker van de toenmalige Oosterse afdeling in de Universiteitsbibliotheek.

Vanwege de enorme hoeveelheid islamitisch bronnenmateriaal die hij moest raadplegen had hij als uitzonderlijk privilege de beschikking over een boekenkarretje, dat fungeerde als baken van zijn aanwezigheid. Vele generaties studenten Arabisch en Islam hebben goede herinneringen aan zijn nooit aflatende hulpvaardigheid. Juynboll was verknocht aan de bibliotheek en gaf daar ook uiting aan in zijn autobiografische opstel My Days in the Oriental Reading Room (2007, herdr. 2011).

Meer informatie

Juynbolls collectie familieportretten werd geschonken aan het Instituut Collectie Nederland (ICN). De boeken die niet voor selectie door de UB in aanmerking kwamen zullen binnenkort door de Juynboll Stichting geveild worden bij Burgersdijk & Niermans te Leiden.

Prof.dr. Léon Buskens, voorzitter van de Juynboll Stichting, schreef in het tijdschrift ZemZem (2011/1, p. 115-126) een biografische schets van G.H.A. Juynboll, 'Islamstudies als erfenis', die recht doet aan het werk en de persoonlijkheid van deze geleerde.

Voor meer In Memoriams en activiteiten ter nagedachtenis aan Dr. Juynboll zie de website van LUCIS, het Leids Universitair Centrum voor de Studie van Islam en Samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies.