Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek, Onderzoek

Maximaal aantal open access artikelen bij Emerald bereikt

23 juli 2020

De open access-overeenkomst die namens de Nederlandse universiteiten met uitgeverij Emerald is gesloten, is van toepassing op maximaal 57 artikelen per jaar in de traditionele tijdschriften van Emerald en 14  op het Emerald Open Research platform.

Het gebruik van open access bij Emerald was dit jaar erg succesvol. Het maximumaantal artikelen bij Emerald is nu bijna bereikt. Als het maximumaantal is bereikt heeft dat tot gevolg dat geaccepteerde artikelen van corresponderende auteurs verbonden aan Nederlandse universiteiten tot en met 31 december 2020 niet langer in open access worden gepubliceerd. Artikelen die op of na 1 januari 2021 worden geaccepteerd zullen weer open access worden gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.

Om een voucher aan te vragen diende u al contact met openaccess@library.leidenuniv.nl op te nemen. Wij adviseren u om dat te blijven doen.  Wij kijken dan voor u of er op dat moment nog een voucher beschikbaar is. Indien er geen vouchers meer beschikbaar zijn zullen wij met u overleggen wat de alternatieve mogelijkheden zijn om het artikel open access te publiceren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met openaccess@library.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.