Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek

Flavius Josephus Online

16 september 2019

De UBL heeft onlangs Flavius Josephus Online aangeschaft. Deze database is hèt naslagwerk voor onderzoekers van het vroege jodendom, de Klassieken of het christendom, kortom allen die geïnteresseerd zijn in Bijbelse geschiedenis en de politieke geschiedenis van Palestina onder Romeins gezag. De joodse historicus Flavius Josephus (ca. 37-100 na Christus) is een van de belangrijkste schrijvers uit de Klassieke Oudheid. Zijn ooggetuigenverslag beschrijft het oude jodendom vanaf het einde van de Bijbelse periode tot aan de nadagen van de vernietiging van de tempel in 70 na Christus. Zijn literaire carrière resulteerde in de werken De Bello Iudaico (Judean War), Antiquitates Judaicae (Judean Antiquities), Vita Iosephi (Life) en Contra Apionem (Against Apion). Josephus’ beschrijvingen van de Tempel, het joodse platteland, en de joods-romeinse relaties in het oude Judea vormen een goede achtergrond voor het interpreteren van andere fragmentarisch overgeleverde bronnen en fysieke overblijfselen uit deze periode.

Dit is het eerste alomvattende literair-historische online commentaar op de werken van Flavius Josephus in Engels, inclusief de Griekse tekst van Niese (late negentiende eeuw). Tot nu toe is ongeveer 65% van het project afgerond: Life, Against Apion, boek 2 van Judean War, en boeken 1-11 en 15 van Judean Antiquities. Verdere volumes worden toegevoegd zodra ze gereed zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.