Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek

Trial op Women and Social Movements Library

16 april 2019

Tot 30 april 2019 biedt de UBL toegang tot de digitale collectie Women and Social Movements Library.

Women and Social Movements Library is een collectie van primair bronnenmateriaal verzameld uit archieven en bibliotheken uit de hele wereld. Centraal staan hierin de geschreven werken van vrouwelijke activisten, hun persoonlijke brieven en dagboeken en de verslagen van conferenties waar belangrijke besluiten zijn genomen. Het bestand bestaat uit drie modules:

  • Women and Social Movements, International – 1840 to present: meer dan 150.000 pagina’s van conferentieverslagen, rapporten van internationale vrouwenbewegingen, publicaties en webpagina’s van ngo’s, en brieven, dagboeken en memoirs van vrouwelijke activisten die internationaal actief waren vanaf het midden van de negentiende eeuw.
     
  • Women and Social Movements, Modern Empires since 1820: behandelt thema’s als verovering, kolonisering, vestiging, verzet en postkolonialisme, zoals verteld door de stemmen van vrouwen in het Habsburgse, Ottomaanse, Britse, Franse, Italiaanse, Nederlandse, Russische, Japanse en Amerikaanse rijk, en zogenaamde ‘settler societies’ in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië.
     
  • Women and Social Movements in the United States, 1600-2000: digitaal archief van de vrouwenbeweging uit de Verenigde Staten, dat inzicht toont in thema’s als rechtspositie, arbeid, sociale hervormingen, onderwijs, familie, gezondheid, religie, huidelijk geweld, oorlog en migratie.

Toegang

U kunt de digitale collectie raadplegen via de catalogus van de Universiteitsbibliotheek > tab Find Databases > Women and social movements library

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden hebben ook buiten het universiteitsnetwerk toegang tot de collectie door in te loggen met ULCN. 

Deze website maakt gebruik van cookies.