Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek

Toegangsrestrictie Universiteitsbibliotheek en Bibliotheek Rechten in tentamenperiodes

30 april 2018

Gedurende de tentamenperiodes van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gelden voortaan tijdelijke toegangsrestricties voor de Universiteitsbibliotheek, en vanaf oktober 2018 ook voor de Bibliotheek Rechten. De maatregel betreft studenten van andere universiteiten, hogescholen en middelbare scholieren tot 18 jaar.

Studieplekken
Het aantal studieplekken binnen de Universiteitsbibliotheek (UB) is de afgelopen jaren bijna verdubbeld. Tegelijkertijd is ook de belangstelling voor het studeren in de UB groter dan ooit. Zodoende zijn er in de UB tijdens de tentamenperiodes vaak niet voldoende studieplekken beschikbaar om de toeloop van bezoekers aan te kunnen. Om studenten van de Universiteit Leiden tegemoet te komen heeft Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) besloten om, in overeenstemming met ons huisreglement, tijdens tentamenperiodes de toegang tot de UB te beperken. Vanaf oktober 2018 zullen er ook toegangsrestricties gelden voor de Bibliotheek Rechten.

Toegangsrestrictie
De toegangsrestrictie houdt in dat de bibliotheekpassen van studenten van andere Nederlandse universiteiten, hogescholen en van middelbare scholieren alleen toegang tot de UB en de Bibliotheek Rechten bieden buiten de tentamenperiodes van de genoemde faculteiten.

De eerstkomende drukke periode waarvoor het nieuwe toegangsbeleid geldt, loopt van 7 mei tot en met 13 juli. De tweede periode loopt van 15 oktober tot en met 4 november 2018. Wanneer de drukte afneemt kan de einddatum worden aangepast; zie onze pagina openingstijden. De volgende tentamenperiodes waarvoor de toegangsrestrictie gaat gelden zullen tijdig via de website en via onze social media bekend worden gemaakt.

Buiten de tentamenperiodes zijn alle bezoekers van harte welkom.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie