Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek, Onderzoek

Geen toegang Royal Society of Chemistry

12 maart 2018

De Nederlandse universiteiten hebben sinds vandaag (tijdelijk) geen toegang meer tot recente uitgaven van de tijdschriften van Royal Society of Chemistry Publishing (RSC). De VSNU en de universiteitsbibliotheken (UKB) zijn momenteel nog in onderhandeling met RSC over een nieuw abonnementencontract, inclusief open access. Tijdens de onderhandelingen is de leestoegang door RSC beperkt tot de inhoud van vóór 2018. Voor het bemachtigen van artikelen gepubliceerd in 2018 kunnen de volgende drie opties uitkomst bieden:

  1. Auteursversie – veel (binnen- en buitenlandse) universiteiten verplichten hun auteurs om een auteursversie in het universitair repositorium beschikbaar te maken van niet Open Access artikelen. Deze kunt u vinden via Google Scholar, Web of Science of met de Unpaywall-browser plugin.
  2. Email de auteur of vraag via Researchgate om het artikel.
  3. Maak gebruik van de Inter Library Loan service, dan vragen wij het artikel op via andere universiteitsbibliotheken. Hiermee zijn (lage) kosten gemoeid, die op SAP-nummer worden afgerekend. Het formulier helpt ons bovendien de behoefte in te schatten.

Voor vragen kunt u terecht bij de vakreferent Wiskunde en Natuurwetenschappen, Rutger de Jong.

Nederlandse universiteiten stellen dat wetenschap voor iedereen vrij toegankelijk (open access) en herbruikbaar moet zijn. Sinds 2014 is de VSNU, samen met de universiteitsbibliotheken (UKB) voor de grotere uitgevers aan het onderhandelen over aan de ene kant toegang tot de tijdschriften, en aan de andere kant de mogelijkheid om in deze tijdschriften open access te publiceren. Het uitgangspunt hierbij is dat er geen meerkosten worden betaald. Hierover is op dit moment nog geen overeenkomst bereikt, maar de onderhandeling met RSC loopt nog.

Voor veel uitgevers is deze benadering succesvol – bij de American Chemical Society, Cambridge University Press, Sage, Springer, Taylor&Francis en Wiley kunnen Nederlandse corresponderende auteurs hun artikel zonder extra kosten voor de auteurs open access publiceren en de tijdschriften lezen. Bij Elsevier is er een gedeeltelijke overeenkomst, en bij Oxford University Press en Wolters Kluwer is er een overeenkomst aanstaande. Raadpleeg hier het overzicht van journals waarvoor een overeenkomst is.

Deze website maakt gebruik van cookies.