Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek, Onderzoek

Encyclopedia of Global Justice

7 maart 2017

U heeft nu toegang tot Encyclopedia of Global Justice

Wat is fair trade? Hebben we verplichtingen tegenover toekomstige generaties? Is terrorisme in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd? Hebben we een morele verplichting tot zorg voor mensen uit andere landen?

Deze en andere vragen beschrijft de Encyclopedia of Global Justice (Springer 2011) die nu online beschikbaar is via de Catalogus. De encyclopedie gaat in op terminologie en concepten rond de ongelijke distributie van rijkdom. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel empirische onderzoeksresultaten als theoretische argumentatie uit internationaal recht, economie, filosofie, politicologie en milieukunde. Hoewel de interface van de online editie wat te wensen overlaat, er ontbreekt bijvoorbeeld een index en een algemene bibliografie, geeft de encyclopedie een nuttige inleiding in tal van hedendaagse complexe vraagstukken.

Beschikbaarheid

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen met gebruik van hun ULCN inloggegevens dit bestand ook vanaf een computer buiten de bibliotheek raadplegen via de Catalogus > tabblad Find databases > Encyclopedia of Global Justice.