Universiteit Leiden

nl en

Videodiensten

De UBL is verantwoordelijk voor het onderhouden van de systemen waarmee de videodiensten van de Universiteit Leiden worden aangeboden. Hieronder vallen onder meer weblectures, het videoportaal van de Universiteit Leiden en de integratie van Kaltura in learning management systems.

Per faculteit is een videocoördinator aangewezen. Zij zijn voor hun faculteit verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van docenten over de videodiensten. Ook verrichten zij voor hun faculteit de videobeheertaken, zoals het opnemen en monteren van weblectures of kennisclips, het importeren van aangeleverde opnames in de videosystemen en het publiceren van de link naar de weblecture voor opname in een learning management system.

Hulp nodig?

Storingen, vragen en verzoeken kunt u melden via de ISSC helpdesk portal (071-527 8888). Het ISSC registreert de melding en lost deze, wanneer mogelijk, meteen op. U kunt uw melding zelf volgen via de portal. Functioneel Beheer Video is in eerste instantie niet betrokken bij het oplossen van storingen en het uitvoeren van verzoeken.

Storingen en onderhoudswerkzaamheden aan onze systemen worden vermeld op ons blog, en op de lijst met bekende problemen en eerdere storingen.

Gebruiksvoorwaarden Kaltura

Video’s die via het videoportaal worden geüpload, zijn in beginsel alleen voor de gebruiker zelf toegankelijk. Na uploaden kunnen video’s worden gedeeld met andere ULCN-accounts. Wanneer een video voor de hele universiteit of zelfs publiekelijk zichtbaar moet zijn, dan kunt u dit aanvragen via uw facultaire videocoördinator. Lees voor het gebruik van Kaltura via een learning management system of het Universiteit Leiden videoportaal de verdere gebruikersvoorwaarden goed door:

  • Het is studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden toegestaan video’s te uploaden op Kaltura, mits zij zelf het auteursrecht op de betreffende video te hebben (i.e. wanneer een video door de persoon zelf gemaakt is) of toestemming is verleend door de auteursrechthebbende.

  • Het is toegestaan via Kaltura audiovisuele werken met licentie te vertonen tijdens colleges of werkgroepen, mits het materiaal beveiligd is tegen uitzending buiten de colleges om (stel via My Media de video in op 'Private').

  • Het is niet toegestaan medische video-opnamen te uploaden op Kaltura zonder schriftelijke toestemming van de gefilmde patiënten. In het geval dat de betreffende personen minderjarig zijn, is toestemming van de ouders of verzorgenden vereist.

  • Mocht u menen dat een auteursrechtelijk beschermde video zonder toestemming op Kaltura is geplaatst, dan kunt u een e-mail sturen aan video@sea.leidenuniv.nl of via de Kaltura-videospeler een verzoek indienen (klik op het vlaggetje onder in de videospeler).

  • De Universiteit Leiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van video’s op Kaltura.

Bezoek ons weblog!

Op het Leiden University Video Services weblog staat informatie over onze videosystemen, gebruikershandleidingen en systeemupdates.

Deze website maakt gebruik van cookies.