Universiteit Leiden

nl en

Universiteit en studentenleven

Het thema 'Universiteit en studentenleven' richt zich op de geschiedenis en ontwikkeling van de Leidse Universiteit, haar geleerdennetwerk en het studentenleven. De ontwikkeling van de universiteit als kennisinstituut bestrijkt een gebied van de vroeg moderne tijd (1575) tot aan het heden en moet worden beschouwd in samenhang met ontwikkeling van kennis in lokale, nationale en internationale maatschappelijke en economische context.

Dit interessegebied vloeit logischerwijs voort uit een rijke geschiedenis. De Universiteit Leiden is, als oudste universiteit van Nederland, befaamd door alumni en hoogleraren zoals Justus Lipsius, Josephus Justus Scaliger, Christiaan Huygens, Herman Boerhaave, Johan Huizinga en Jan Hendrik Oort. Het Academisch Historisch Museum en de bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden vertegenwoordigen, beheren en presenteren een grote diversiteit aan bijzondere collectiestukken.

Het academisch erfgoed is een rijke bron voor onderzoek naar de universiteit. Het omvat publicaties en proefschriften, manuscripten, hoogleraararchieven maar ook documenten betreffende het bestuur en beheer van de universiteit en haar wereldwijde contacten. Ook is er veel documentatie te vinden over de geschiedenis van de oprichting en over de gebouwen van verwante instellingen en instituten zoals de Leidse Sterrewacht, de Hortus Botanicus, de bibliotheek, het Academisch Ziekenhuis of laboratoria.  

Een bijzondere categorie vormt de bron van stukken die het studentenleven illustreren. Het bevat materiaal van verschillende studie- en studentenverenigingen zoals culturele, internationale, sport, of vrouwelijke studentenorganisaties en materiaal van studieactiviteiten zoals die tijdens jaarlijkse maskeradeoptochten in de negentiende eeuw of tijdens en na de democratiseringsperiode.

Hoewel het grootste deel van het academische erfgoed uit papieren documenten bestaat, spelen visuele objecten zoals documentaire fotografie en het hooglerarenportret (domeinen Schilderijen en Prenten en Fotografie) een belangrijke rol in de zichtbaarheid, inclusiviteit en de ontwikkeling van de beeldvorming van de Universiteit Leiden. Het belang van deze rol wordt benadrukt door de recente toevoeging van een groot aantal portretten van vrouwelijke hoogleraren aan de Senaatskamer van het Academiegebouw.

De Universiteit Leiden ontwikkelt en stimuleert heden ten dage vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek op basis van en gebruikmakend van de nieuwste technologieën. De resultaten van dat onderzoek in digitale vorm vormt het academisch erfgoed van het heden en de toekomst en bestaat uit e-publicaties, digitaal beeldmateriaal, databases en e-mailcorrespondentie.

Het themagebied Universiteit en studentenleven bedient studenten, docenten en onderzoekers die lang- of kortdurend onderzoek en onderwijs geven maar ook een breder publiek dat algemeen geïnteresseerd is en dat voor een groot deel bestaat uit alumni en inwoners van de stad Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.