Universiteit Leiden

nl en

Renaissance en humanisme

Onze universiteit is gesticht in 1575, toen renaissance en humanisme – ontstaan in vijftiende-eeuws Italië – hun hoogtijdagen vierden in Noordwest-Europa. Ook in Leiden ging heroriëntatie op de klassieke oudheid samen met een benadering van de werkelijkheid waarin de mens en de rede meer centraal stonden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Leidse universiteitsbibliotheek op het gebied van de Europese kunst en wetenschap uit de periode 1400-1650 rijk is aan bronnen die doordrenkt zijn van deze cultuur. Het gaat niet zelden om grote namen die de Europese cultuur in een stroomversnelling brachten en die tot op heden de belangstelling van wetenschappers zowel als liefhebbers gaande houden. Werken van wetenschappers als Erasmus, Lipsius, Clusius en Scaliger, van kunstenaars als Gossart en Van Orley, van cartografen als Mercator en Braun & Hogenberg zijn hier ruim aanwezig.

Nog veel meer zeldzame en kostbare tekeningen en prenten, boekillustraties, landkaarten, geleerdencorrespondentie,  wetenschappelijke manuscripten en publicaties, boekillustraties – vaak van groot belang voor de verspreiding van de ideeën van renaissance en humanisme over Europa – berusten in de magazijnen. Ze kunnen in de Leeszaal Bijzondere Collecties geraadpleegd worden of zijn als digitale versie via onze systemen te bekijken.

Nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies.