Universiteit Leiden

nl en

Materialiteit van tekst en beeld

De bijzondere collecties omvatten een grote verscheidenheid aan documenten, van papier tot pixel en van boek tot byte. De invloed van het internet en de informatietechnologie in de moderne samenleving maken aandacht voor de materiële aspecten van ‘analoge’ teksten en beelden actueel. Anderzijds behoort born-digital materiaal ook tot het verzamelgebied van de bijzondere collecties. Digitale versies van fysieke documenten nemen een tussenpositie in; ze vertonen eigenschappen die zowel tot de materiële als de digitale cultuur behoren.

Fysieke vorm

De stukken die in de Leeszaal Bijzondere Collecties geraadpleegd worden, komen uit zeer uiteenlopende periodes en regio’s. Ze zijn vervaardigd van verschillende materialen zoals papyrus, perkament en papier, en volgens verschillende procedés: handgeschreven, gekalligrafeerd, gedrukt, geschilderd, getekend, getypt, gestencild en gefotografeerd.  Omdat het uiterlijk van deze stukken (schrift, illustraties, band, annotaties etc.) kan informeren over productietechnieken en gebruik uit het verleden, moeten deze stukken vaak in hun originele vorm ter hand genomen en bestudeerd worden. De bibliotheek speelt een belangrijke rol bij de kennisbevordering rond materialiteit , zowel met haar restauratieatelier als met de themamiddagen en cursussen over productie- en analysetechnieken die in huis georganiseerd worden.

Digitale vorm

Om digitale media goed te kunnen benutten is kennis van digitale technologie, systemen en mogelijkheden belangrijk. De bibliotheek heeft inmiddels veel expertise opgebouwd met betrekking tot beschikbaarstelling, opslag en doorzoekbaarheid van elektronische en digitale bestanden, migratie van tekst- en beeldinformatie naar nieuwe formats en media, en de verhouding tussen origineel en kopie. De productie en het gebruik van digitale media creëren bovendien nieuwe onderzoeksvragen. Juist de digitale bijzondere collecties zijn een geschikte bron om dergelijke vragen op los te laten. Daarom werkt de bibliotheek samen met diverse opleidingen en onderzoeksgroepen die zich bezig houden met met e-humanities, zoals de masteropleiding Media Studies. Het Center for Digital Scholarship, onderdeel van de bibliotheek, kan deze samenwerking ondersteunen.

Nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies.