Universiteit Leiden

nl en

Culturele ontmoetingen

Dit thema omvat het hele gamma van ontmoetingen met een onbekende ‘buitenwereld’: van reizen ondernomen door kooplieden, militairen, diplomaten, avonturiers en geleerden. Wie waren de prominente reizigers en wat droegen ze bij aan de collectievorming? Wat was hun netwerk in de ‘buitenwereld’? Welke plaats hadden ze in de bredere intellectuele geschiedenis van hun moederland?

Het ligt voor de hand daarbij vooral de interactie met de wereld van de islam en de geschiedenis van de Europese expansie en dekolonisatie te betrekken. Na de Tweede Wereldoorlog ontving Nederland net als elders in Europa grote groepen migranten, deels uit voormalige koloniën maar sinds de jaren 1960 ook gastarbeiders en vluchtelingen. Hiermee is de verhouding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ in deze tijd van globalisering een actueel vraagstuk geworden.

De bijzondere collecties bieden in al hun variëteit meer dan voldoende aanknopingspunten voor een verkenning van dit thema in historische context. Handschriften, gedrukte boeken en andere media zoals foto’s, kaarten en realia getuigen van Nederlandse aanwezigheid in Azië, Afrika en Amerika vanaf de late zestiende eeuw. De bibliotheekcollecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het voormalige Ministerie van Zaken Overzee – thans alle onderdeel van Universitaire Bibliotheken Leiden – bieden een schat aan informatie over de (koloniale) geschiedenis van Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Ook teksten en beelden uit het Midden-Oosten worden al sinds de stichting van de Universiteit verzameld en bestudeerd. Voorbeelden zijn de ruim 900 oosterse handschriften nagelaten door de diplomaat Levinus Warner (1668-1665) en de collectie van de Nederlandse zakenman en diplomaat Albert Hotz (1855-1930), met onder meer gedrukte boeken en foto’s uit boeken uit en over het Midden-Oosten, vooral Iran.

Een omvangrijke collectie cartografie brengt het vele reizen, ontdekken, in bezit nemen, exploreren en ‘beschaven’ letterlijk in kaart. Bijzonder is ook de collectie albums reisfotografie.

Nieuws

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.