Universiteit Leiden

nl en

Restauratie

Bij het beschikbaar stellen van erfgoed is aandacht voor de kwetsbaarheid van originele stukken belangrijk.

Stukken uit de bijzondere collecties worden geraadpleegd in de leeszaal, worden gedigitaliseerd en reizen naar tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Bij het gebruik van kwetsbare en unieke materialen is extra aandacht nodig om te zorgen dat werken niet beschadigen.

Atelier

In de UB is het restauratie-atelier ingericht. Hier worden de conserverende en restauratieve behandelingen uitgevoerd. In het atelier worden ook de tentoonstellingen en bruiklenen voorbereid en er wordt advies gegeven met betrekking tot het hanteren of bergen van het materiaal.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie