Universiteit Leiden

nl en

Stageplaatsen

Twee keer per jaar probeert Universitaire Bibliotheken Leiden een stageplaats te creëren voor masterstudenten die meer willen weten over en bijdragen aan de catalogisering, digitalisering en presentatie van bijzondere collecties.

Organisatie

De collecties van UBL omvatten in totaal ongeveer 5.200.000 banden, 1.000.000 e-books, 20.000 lopende tijdschriften en 40.000 e-journals. UBL beheert de grootste collecties wereldwijd op het gebied van Indonesië en van de Caraïben. Daarnaast zijn er omvangrijke van nationale en internationale bijzondere collecties van allure, die een belangrijke rol spelen in het onderzoek en onderwijs van de universiteit: ruim 150.000 drukken van vóór 1801, 60.000 oosterse en westerse handschriften, 500.000 brieven, tientallen archieven (waaronder dat van de universiteit vanaf 1575), 100.000 kaarten, 100.000 prenten, 12.000 tekeningen en 300.000 foto’s. Deze unieke verzamelingen zijn beschikbaar in de Leeszaal Bijzondere Collecties, in toenemende mate ook digitaal. UBL levert diensten en producten voor het gebruik van deze collecties en is samenwerkingspartner in extern gefinancierde conserverings- en digitaliseringsprojecten. De UBL organiseert tentoonstellingen waarbij ruim gebruik gemaakt wordt van de rijke Leidse collecties. Elke drie of vier maanden wordt een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Eerdere stages (selectie)

Geografische ontsluiting kaartcollectie (Maps in the Crowd)
Stagiair: dhr J. Bos (Universiteit Leiden, BA Geschiedenis)
Begeleider: Martijn Storms (januari - april 2016)

Ontsluiting van Westerse handschriften en brieven (o.m. De Jong van Rodenburgh)
Stagiair: dhr E.J. Dros (Universiteit Leiden, BA Geschiedenis)
Begeleider: Mart van Duijn (januari - april 2016)

Een onderzoek naar het geautomatiseerd catalogiseren van oude drukken met behulp van OCR
Stagiair: G. Morelli (MA Book and Digital Media Studies)
Begeleider: Saskia van Bergen  (mei-oktober 2015)

“The immersive library”. Een interactieve digitale installatie voor de LUMC tentoonstelling Souvenir de Voyage
Stagiairs: J. Pisarczyk, J. Siebelink, A. Geurtsen, R. Alkemade (MA Media Technology)
Begeleider: Saskia van Bergen en Maartje van den Heuvel  (januari-juni 2014)

Catalogisering foto’s Indonesische oudheden (collectie-Kern)
Stagiair: mw. M. Schoettel (Universiteit Leiden, MA Asian Studies)
Begeleider: Matthijs Holwerda (april - november 2014)

Catalogisering van brieven uit het archief van Nico Rost
Stagiair: mw E.R. Menger (Universiteit Leiden, BA Engels)
Begeleider: Mart van Duijn (augustus - november 2014)

Testcatalogisering in GGC; voorbereiding tentoonstelling 'Leiden viert Feest!' (Rembrandthuis)
Stagiair: dhr G.W. Richards (Universiteit Leiden, MA Kunstgeschiedenis)
Begeleider: Jef Schaeps (januari - maart 2014)

Documentatie van middelnederlandse preken in de BNM
Stagiair: dhr B.C.P.W. Laming (Universiteit Utrecht, BA Keltisch)
Begeleider: André Bouwman (april - juni 2013)

Italianisanten in het Prentenkabinet
Stagiair: dhr D.A. Paul (Universiteit Leiden, MA Kunstgeschiedenis)
Begeleider: Jef Schaeps (april - juni 2013)

Catalogisering van kaarten van Oost-Europa
Stagiair: dhr D.L. Derzsenyi (Eötvös Loránd University Budapest, MA Art history)
Begeleider: Martijn Storms (februari - juni 2013)

Voorbereiding tentoonstelling 'Bibliotheca Pharmacia'; pharmacopeeën in de UBL-collectie
Stagiair: dhr. N. Le Clercq (Universiteit Leiden, MA Kunstgeschiedenis)
Begeleider: Kasper van Ommen (mei 2012 - februari 2013)