Universiteit Leiden

nl en

Reglement en huisregels

In de bibliotheken heerst een rustige sfeer waarin optimaal gestudeerd kan worden.

In een goed en stimulerend werk- en studieklimaat behoren collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen.

De belangrijkste huisregels

 1. Eten en drinken mag niet worden meegenomen in de bibliotheken, uitgezonderd water in goed afgesloten flesjes
 2. Binnen de bibliotheken en op de buitenterreinen bij de ingang van de gebouwen geldt een rookverbod. Dit verbod geldt ook voor elektronische sigaretten
 3. De studiezalen zijn stiltezones; het voeren van gesprekken is niet toegestaan. In de overige ruimten mag op gedempte toon worden gesproken
 4. Het voeren van gesprekken met mobiele telefoons is alleen toegestaan op de gangen en hallen buiten de studieruimten. Uw toestel moet altijd in 'trilstand' staan. Wanneer u gebeld wordt in een studiezaal verlaat u de ruimte voordat u het gesprek beantwoordt
 5. Laat uw waardevolle spullen niet onbeheerd achter. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen
 6. Het wordt op prijs gesteld wanneer u geraadpleegde materialen terugzet in de kasten. In de Universiteitsbibliotheek (UB) kunt u gebruik maken van de boekenkarren
 7. Bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met bibliotheekmaterialen. Eventuele schade kan op veroorzakers worden verhaald
 8. Het is niet toegestaan studieplekken bezet te houden voor uzelf of voor derden. Bij studieplekken met computer worden inactieve computers na 20 minuten geforceerd uitgelogd en zijn dan beschikbaar voor anderen. Bij het tijdelijk verlaten van de studieplek dient u uw (hoofd-)telefoon, usb-stick en dergelijke te verwijderen uit de computer
 9. Het meenemen van dieren is niet toegestaan, met uitzondering van erkende geleide- en hulphonden
 10. Bij een ontruiming dient u het gebouw direct te verlaten en aanwijzingen van hulpverleners en/of ontruimers op te volgen. U gebruikt de dichtstbijzijnde (nood)uitgang en gaat naar de aangegeven verzamelplaats
 11. De Universiteitsbibliotheek (UB) op de Witte Singel is alleen toegankelijk voor bezoekers met een geldige bibliotheekpas (LU-Card). Bibliotheekpersoneel is bevoegd naar uw LU-Card te vragen
 12. Bij grote drukte in de Universiteitsbibliotheek (UB) kan voorrang gegeven worden aan medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden. Ook kan de toegang tot bepaalde ruimten in het UB-gebouw uitsluitend verleend worden aan specifieke gebruikersgroepen
 13. Zowel uw LU-Card als uw inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om uw LU-Card aan derden ter beschikking te stellen
 14. U dient aanwijzingen van het bibliotheekpersoneel op te volgen

Asian Library

De Asian Library in de UB is alleen toegankelijk  voor studenten en onderzoekers die gebruik maken van de collecties op het gebied van AziĆ«studies.

Leeszaal Bijzondere Collecties

Voor de Leeszaal Bijzondere Collecties in de UB geldt een aantal aanvullende regels.

Uitleenreglement

De regels voor het lenen van bibliotheekmaterialen staan beschreven in het uitleenreglement.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie