Universiteit Leiden

nl en

Images

Copyright statement Digital Collections

Het doel van Digital Collections is het vrij toegankelijk maken van de collecties. Alle afbeeldingen waar geen auteursrechten op rusten, kunt u vrij hergebruiken onder een CC-BY licentie. Dit is per item aangegeven in Digital Collections.

De CC-BY licentie verplicht de gebruiker de maker van het originele werk te vermelden en een bronvermelding (Universitaire Bibliotheken Leiden + signatuur) op te nemen. Een gebruiker is vrij om de image te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Voor alle overige werken is in Digital Collections per item aangegeven welke specifieke ‘rights statement’ van toepassing is.              

Universitaire Bibliotheken Leiden heeft haar uiterste best gedaan rechthebbenden te achterhalen voor het verwerven van toestemming voor publicatie in Digital Collections. Mocht u desondanks toch menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunt u een e-mail sturen naar: specialcollections@leidenuniv.nl

Universitaire Bibliotheken Leiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het hergebruik van afbeeldingen uit Digital Collections.

Bestellen van images

Gebruik voor het bestellen van images van originele stukken uit de bijzondere collecties het Digitisation Request Form.

Het online formulier is ook te vinden bij de objectbeschrijvingen van stukken uit de bijzondere collecties in de Catalogus zelf. 

Het is niet mogelijk images te bestellen van werken die auteursrechtelijk beschermd zijn zonder schriftelijke toestemming van rechthebbende(n) zelf.

Als digitale images niet verstrekt kunnen worden ontvangt u een bericht per mail.

Publicatie

Als u van plan bent om een werk uit onze collecties te publiceren, dan is van belang:  

  • om de maker(s) van het originele werk te vermelden
  • om een bronvermelding op te nemen in de publicatie: Universitaire Bibliotheken Leiden + signatuur.

Images van originele werken kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Voor alle werken die vallen onder de auteurswet heeft u schriftelijke toestemming nodig van de rechthebbende(n). Een origineel werk is auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker. Rechthebbenden zijn: de maker, eventuele andere meewerkende maker(s), nabestaanden of instellingen waaraan de auteursrechten zijn overgedragen. Onder hergebruik wordt verstaan: alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen.

Voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde images dient u zelf toestemming te vragen aan de rechthebbende(n). De UBL is niet aansprakelijk voor inbreuk op het auteursrecht.

We stellen het sturen van een presentexemplaar aan de universiteitsbibliotheek zeer op prijs. Stuur uw publicatie naar Universitaire Bibliotheken Leiden, Bijzondere Collecties, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie