Universiteit Leiden

nl en

Artikelen linken

Hulp met het creëren van links naar tijdschriftartikelen en boeken, bijvoorbeeld ten behoeve van opname in Blackboard.

De UBL is geabonneerd op een groot aantal databases die mogelijkheid hebben direct te linken naar een bepaald artikel. U kunt hiervoor de URL vanaf de adresbalk te kopiëren, maar vaak verloopt zo'n link snel. We raden u dan ook aan een permanente link te maken. Deze is stabiel en blijvend en kan gebruikt worden in Blackboard, online cursussen, literatuurlijsten en bibliografieën.

Direct linken naar een artikel

U kunt de UBL Link Generator gebruiken voor het maken van permalinks voor Blackboard, online cursussen, literatuurlijsten of bibliografieën.

Zoek het gewenste artikel op en zoek naar de permanente link door te kijken naar woorden als "persistent URL", "stable URL", "infomark", "permalink", "document URL", "durable link", "linking options for this record" of "DOI".

DOI
Staat bij het tijdschrift een DOI vermeldt dan is hier een link van te maken door voor de DOI de EZProxy Prefix (welke toegang geeft tot het artikel van buiten de universiteitscampus) en de Link Resolver (pakt de DOI uit) toe te voegen.

EZProxy Prefix: https://login.ezproxy.leidenuniv.nl:2443/login?URL=
Link Resolver: http://dx.doi.org

Bijvoorbeeld: RNA-mediated non-mendelian inheritance of an epigenetic change in the mouse / Minoo Rassoulzadegan et al.  Nature 441, pages 469-474, February 2006, doi:10.1038/nature04674

De URL wordt: https://login.ezproxy.leidenuniv.nl:2443/login?URL=http://dx.doi.org/10.1038/nature04674

Permalink
Bij gebruik van een permalink hoeft alleen de EZProxy Prefix vooraan de permalink te worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld: Pigeon homing: observations, experiments and confusions / C. Walcott Journal of Experimental Biology 1996 199: 21-27, permalink: http://jeb.biologists.org/content/199/1/21

De URL wordt: https://login.ezproxy.leidenuniv.nl:2443/login?URL=http://jeb.biologists.org/content/199/1/21 

Linken naar de catalogus

Voor linken naar een boek of artikel in de catalogus zoekt u de betreffende titel op en kopieert u vervolgens de link onder de tab Permalink. Het is niet nodig een EZProxy Prefix en Link Resolver toe te voegen.

Linken naar andere Leidse bronnen

Linken naar een afbeelding of collectiebeschrijving in Digital Special Collections
Klik op Linking to this object in het gewenste record

Linken naar het Leids Repositorium
In de meeste Open Access Repositoria, zoals het Leids Repositorium, wordt gebruik gemaakt van een handle. Bij iedere publicatie uit het Leids Repositorium staat als laatste item in de metadata een handle. De link die hierachter staat (beginnend met http://hdl.handle.net/) leidt altijd direct naar de betreffende publicatie. Wilt u bijvoorbeeld een link wil maken naar "Het aanvullen van de rechtsgronden : de betekenis van art. 8:69 Awb in het licht van art. 48 (oud) Rv" van R.W.J. Crommelin, dan staat in de metadata de handle: http://hdl.handle.net/1887/11859

Het is niet nodig een EZProxy Prefix en Link Resolver toe te voegen.

Geen DOI of permalink

Artikelen zonder DOI of permanente links zijn niet te linken. Het is wel mogelijk een permalink te maken naar de betreffende tijdschrifttitel in de catalogus. Studenten kunnen dan zelf het artikel opzoeken.

Ook kan niet direct gelinkt worden naar hoofdstukken of artikelen uit boeken. Alternatieven zijn:

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie