Universiteit Leiden

nl en

Diensten voor bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom in de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Toegang

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) zijn voor iedereen toegankelijk. U hoeft niet aan de Universiteit Leiden verbonden te zijn. Voor de Universiteitsbibliotheek op de Witte Singel en voor de Bibliotheek Rechten gelden enkele toegangsrestricties.

Om toegang te krijgen tot de Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheek Rechten, en om gebruik te kunnen maken van onze diensten en faciliteiten is een bibliotheekpas nodig. Informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden voor het verkrijgen van een bibliotheekpas vindt u op onze pagina over bezoeken.

Lenen en inzien

Een lidmaatschap geeft recht op het lenen en inzien van materialen. 

Vroege drukken, atlassen, manuscripten en andere zeldzame en waardevolle materialen worden, net als studiezaalcollecties, niet uitgeleend. Studiezaalcollecties kunnen ter plaatse worden ingezien. Alle andere niet uitleenbare materialen kunnen worden aangevraagd via de catalogus en worden ingezien bij de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Dagpas

Een dagpas voor bezoekers kost €10. De pas biedt op de dag van aanschaf de volgende faciliteiten:

  • toegang tot de Universiteitsbibliotheek (UB) en gebruik van materialen op de studiezalen. Tijdens tentamenperiodes is de toegang tot de UB beperkt
  • een persoonlijke inlogcode voor het gebruik van het universitaire WIFI-netwerk en van de PC’s in de bibliotheken
  • inzage van materialen uit het magazijn van de UB. Aangevraagde materialen kunnen worden ingezien gedurende de openingstijden van de Leeszaal Bijzondere Collecties

Houders van een dagpas kunnen géén materialen aanvragen van andere bibliotheeklocaties dan de UB of uit het Van Steenis depot.

Om materialen te kunnen inzien moeten ze vóór 15.30 uur worden aangevraagd, op maandag tot en met vrijdag. Houdt u rekening met een levertijd van ca. 1 uur.

WIFI

Bij uw bibliotheekpas krijgt u een persoonlijke inlogcode voor het universitaire netwerk. Wij raden u aan uw eigen laptop of tablet mee te nemen.

Digitale bronnen

U kunt onze digitale collecties raadplegen via de catalogus. Wegens licentierestricties kunnen bezoekers deze databases en digitale tijdschriften alleen binnen het universitaire netwerk bekijken.

Vrij toegankelijke digitale collecties, waarvoor geen lidmaatschap nodig is, zijn onder andere Leiden Repository,  Leiden Digital Special Collections, en KITLV Digital Resources.

Printen en kopiëren

Voor printen en kopiëren gebruikt u uw bibliotheekpas (LU-Card).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie