Universiteit Leiden

nl en

Diensten voor bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom in de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten en faciliteiten, en om toegang te krijgen tot de Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheek Rechten, is een bibliotheekpas nodig: de LU-Card. U kunt een bibliotheekpas laten maken bij één van onze locaties, uitgezonderd de bibliotheek Rechten.

Bezoekers die uitsluitend de universiteitsarchieven willen raadplegen hebben geen bibliotheekpas nodig.

Een jaarpas voor bezoekers kost €30. Voor de Universiteitsbibliotheek op de Witte Singel én voor de Bibliotheek Rechten gelden enkele toegangsrestricties.

Een dagpas kost €10. Deze pas biedt op de dag van aanschaf de mogelijkheid tot het inzien van materialen op de studiezaal en uit het magazijn van de UB. Aangevraagde materialen kunnen worden ingezien gedurende de openingstijden van de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Om materialen uit het magazijn dezelfde dag te kunnen inzien moeten ze vóór 15.30 uur worden aangevraagd, op maandag tot en met vrijdag. Houders van een dagpas kunnen géén materialen aanvragen die geplaatst zijn op andere locaties dan de UB.

Een bibliotheekpas is gratis voor:

  • Buitenpromovendi aan de Universiteit Leiden
  • Emeritus hoogleraren van de Universiteit Leiden
  • HOVO-studenten aan de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Leidse musea, de KB, en van onderzoeksinstituten aangesloten bij de KNAW of NWO
  • Leden van de Vereniging KITLV, de Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en de Vereniging Dante Alighieri
  • Leden van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden die een jaarbijdrage van €95 betalen of 'Vriend voor het leven' zijn
  • Deelnemers aan een talencursus van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden  
  • Medewerkers van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU
  • Studenten van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU (geen toegang tot de Bibliotheek Rechten; toegang tot de UB uitsluitend buiten tentamenperiodes)
  • Studenten van hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen (geen toegang tot de Bibliotheek Rechten; toegang tot de UB uitsluitend buiten tentamenperiodes)

Lenen en inzien

Een betaald of gratis (jaar-)lidmaatschap geeft recht op het lenen en inzien van materialen. 

Vroege drukken, atlassen, manuscripten en andere zeldzame en waardevolle materialen worden, net als studiezaalcollecties, niet uitgeleend. Studiezaalcollecties kunnen ter plaatse worden ingezien. Alle andere niet uitleenbare materialen kunnen worden aangevraagd via de catalogus en worden ingezien bij de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Toegang tot digitale bronnen

Bij uw bibliotheekpas krijgt u een persoonlijke inlogcode voor het universitaire netwerk. U kunt onze digitale collecties raadplegen via de catalogus.  Wij raden u aan een eigen laptop of tablet mee te nemen.

Wegens licentierestricties kunnen bezoekers deze databases en digitale tijdschriften alleen binnen het universitaire netwerk bekijken. Vrij toegankelijke digitale collecties, waarvoor geen lidmaatschap nodig is, zijn onder andere Leiden Repository  en Leiden University Libraries Digital Collections.

Legitimatie

Neem bij het aanmaken of verlengen van een pas een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument) en een bewijsstuk waaruit uw huidige woonadres blijkt.

Wanneer u (nog) recht hebt op een gratis pas dan vragen we u dit aan te tonen.

Printen en kopiëren

Ook voor printen en kopiëren gebruikt u uw LU-Card.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie