Universiteit Leiden

nl en

Dienstverlening UBL tijdens de coronamaatregelen

In verband met de landelijke richtlijnen rond het coronavirus is de dienstverlening van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) aangepast.

Vanaf 15 oktober is het dragen van een mondkapje in de bibliotheken verplicht.

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Alle aanpassingen in de dienstverlening worden ook aangekondigd op onze homepage en via Twitter en Facebook.

Welkom bij de Universitaire Bibliotheken Leiden! Op 'Get Started' vind je alle informatie die je als nieuwe student van de Universiteit Leiden nodig hebt om je LU-Card online aan te vragen en later te laten activeren, boeken te lenen, digitale bestanden te raadplegen en om te kunnen studeren in de bibliotheek, ook nu alles een beetje anders is.

Ga naar Get Started!

In verband met de coronamaatregelen is de toegang tot de bibliotheken op dit moment beperkt tot enkele specifieke diensten, voor specifieke bezoekersgroepen. Zie voor meer informatie de verschillende hoofdstukjes op deze pagina.

Locatie Boeken afhalen
en inleveren
Tijdsblokken studieplekken reserveren

Universiteits-
bibliotheek

 

Balie: ma - zo 9:00-22:00

Ma - zo 9:00-23:00

Ma - zo 9:00-13:00, 14:00-18:00 en 19:00-23:00

Bibliotheek
Sociale
Wetenschappen

 

Balie: ma - vr 9:00-18:00

Ma - vr 9:00-21:00 Ma - vr 9:00-13:00, 14:00-18:00 en 19:00-21:00

Bibliotheek
Wijnhaven

 

Balie: ma - vr 9:00-13:00 en 14:00-18:00

Gedurende de openingstijden van het gebouw Wijnhaven

Ma - zo 9:00-13:00, 14:00-18:00 en 19:00-23:00
Bibliotheek Rechten ---

Ma - vr 9:00-13:00, 14:00-18:00 en 19:00-23:00

 

Za - zo 9:00-13:00 en 14:00-18:00

Science Library --- Ma - vr 9:00-13:00 en 14:00-18:00
Van Steenis Gedurende de openingstijden van het Van Steenis Gebouw ---
NINO-bibliotheek --- Studieplekken voor NINO-fellows, ONOS- en CAC-studenten en promovendi Universiteit Leiden, zie website NINO.

Studenten van de Universiteit Leiden kunnen bij de bibliotheken studieplekken per tijdsblok reserveren. Voor promovendi aan de Universiteit Leiden zijn enkele plekken te reserveren in studiezaal 1 van de Universiteitsbibliotheek (UB). Voor overige belangstellenden zijn helaas geen studieplekken beschikbaar.

In tentamenperiodes worden op verschillende plekken binnen de universiteit extra studieplekken beschikbaar gemaakt.

Online college volgen

Studenten die tijdens hun gereserveerde tijdsblok een online college willen volgen of online een gesprek willen voeren, kunnen gebruikmaken van de zitplaatsen in de noordhal van de UB (naast het copy & printblok). Ook enkele universitaire cafés bieden hiervoor enkele zitplaatsen.

In de Universiteitsbibliotheek

In de UB kunnen studenten ook individuele studiecellen en plaatsen in de groepsruimtes online boeken. Let op: om als groepje van twee of drie studenten samen te kunnen werken in een groepsruimte, moet iedereen apart een plek reserveren.

Ook de Cinema room 'Vos' (Asian Library) is onder voorwaarden weer te reserveren.

NINO-bibliotheek

Het NINO biedt studieplekken voor NINO-fellows en voor ONOS- en CAC-studenten en promovendi van de Universiteit Leiden.

De online dienstverlening van de UBL en remote access voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden en het KITLV blijven ongewijzigd.

Lees als student of medewerker thuis een e-book of bekijk onze uitgebreide collectie e-journals. Browse de subject guides op je vakgebied of bekijk een film. Lees alles over Open Access en het Leids Repositorium.

Houders van een geldige bibliotheekaccount en LU-Card kunnen uitleenbare boeken en tijdschriften van de UBL aanvragen via de catalogus. Kies één van de hieronder genoemde afhaallocaties, waar u de materialen later kunt afhalen via de boeklockers.

Wacht de email af die verstuurd wordt zodra een boek klaarligt, zodat u niet voor niets komt. Voor het afhalen van materialen hoeft u geen afspraak te maken. 

Vanaf 15 oktober is het dragen van een mondkapje in de bibliotheken verplicht.

Locatie Afhalen en inleveren
Universiteitsbibliotheek

ma - zo 9:00-23:00

Bibliotheek Sociale Wetenschappen

 

ma - vr 9:00-21:00

Van Steenis Gedurende de openingstijden van het Van Steenis Gebouw
Bibliotheek Wijnhaven Gedurende de openingstijden van het gebouw Wijnhaven

Uitleentermijn en rappelregeling

Na enkele coulance-verlengingen in de eerste maanden van de coronacrisis geldt nu weer de gebruikelijke verleng- en rappelregeling.

Boeken inleveren

Geleende boeken kunt u inleveren op de in de tabel genoemde locaties.

Voordat we boeken handmatig terugontvangen, plaatsen we ze enkele dagen in quarantaine; leningen blijven dus nog enkele dagen op uw leenlijst zichtbaar. Neem bij vragen hierover contact met ons op via Stel een vraag, of stuur ons een reply op een uitleenrappel.

U kunt boeken ook per post opsturen, mits voldoende gefrankeerd en goed verpakt:

Universiteitsbibliotheek
afd. Publieksdiensten
Postbus 9501
2300 RA Leiden

U kunt weer, via WorldCat, aanvragen plaatsen bij andere Nederlandse universiteitsbibliotheken en de KB. Niet alle bibliotheken zijn alweer in staat boeken en artikelen te leveren, maar de dienstverlening is grotendeels weer op gang gekomen.

Bij leenaanvragen via WorldCat kunt u voorlopig kiezen uit de volgende UBL-afhaallocaties:

Neem bij vragen contact met ons op via Stel een vraag.

Wanneer u een boek van de UB-studiezaal of de Asian Library nodig heeft, of een niet-uitleenbaar boek van de bibliotheken Rechten, Wijnhaven of NINO, kunt u een leenverzoek indienen per email. Per boek zal worden bekeken of het bij uitzondering mag worden uitgeleend.

Stuur een email voorzien van uw studentnummer of usernaam naar uitleen@library.leidenuniv.nl. Vermeld titel, auteur, eventueel volumenummer én call number van het werk, of kopieer de link uit de catalogus via de optie share link. Wij laten zo spoedig mogelijk weten of uw verzoek kan worden gehonoreerd. Boeken zullen worden klaargelegd in een locker bij de UB; materiaal van Bibliotheek Wijnhaven zal daar in een locker worden geplaatst.

Het is helaas niet mogelijk boeken ter plaatse te raadplegen. Studenten van de Universiteit Leiden die een studieplek geboekt hebben mogen de aanwezige materialen gebruiken tijdens hun gereserveerde tijdsblok.

In verband met de beperkte openstelling van de bibliotheken zijn fysieke collegeplanken minder goed bereikbaar voor studenten. Wij adviseren docenten om zoveel mogelijk gebruik te maken van digitaal materiaal, en fysiek materiaal te beperken tot maximaal tien boeken.

Kort raadplegen van collegeplankboeken UB en Wijnhaven

Studenten van de Universiteit Leiden die alleen even de materialen van een collegeplank in de UB of de Bibliotheek Wijnhaven willen raadplegen, kunnen een speciale collegeplank-studieplek boeken voor 1 uur. Voor de UB regel je dit telefonisch (receptie UB, 071-5272800), voor Wijnhaven per email.

De collegeplanken van de UB en de Asian Library zijn tijdelijk gehuisvest in het Informatiecentrum Huygens op de begane grond; hier bevinden zich ook de te reserveren zitplaatsen.

E-books in collegeplanken opnemen

Zoek in de catalogus of de voor uw college gewenste titel als e-book beschikbaar is. Mocht een publicatie niet digitaal aanwezig zijn dan kunt u een aanschafsuggestie indienen, of contact opnemen met uw vakreferent om te overleggen over een alternatieve oplossing.

De UBL heeft de afgelopen tijd gecontroleerd of de boeken die op dit moment op collegeplanken staan digitaal beschikbaar zijn en deze zo nodig aangeschaft.

Uitlenen van collegeplankmaterialen

Laat het ons via uitleen@library.leidenuniv.nl weten als we boeken van uw collegeplank beschikbaar kunnen maken voor uitleen. We raden dit alleen aan bij kleine groepen studenten: zij hebben onderling vaak contact en delen de boeken met elkaar. De student die het boek als eerste leent blijft in onze administratie verantwoordelijk voor dit boek.

Scannen

In sommige gevallen mogen gescande delen van boeken in BrightSpace worden gezet. Een aantal uitgevers geeft via de licentie toestemming voor het gebruik van artikelen in de elektronische leeromgeving of een papieren reader. Het beleid van een uitgever is na te gaan in de module Gebruiksvoorwaarden gelicentieerde digitale bronnen. Bij gebruik van materialen uit deze lijst hoeft niet gelet te worden op het aantal woorden of afbeeldingen en mogen artikelen worden hergebruikt in het onderwijs.

Staat een uitgever niet in de lijst dan kunnen wij, in samenwerking met Reader Online van het UFB, gedeeltes van boeken laten scannen en via de Reader Online webshop aanbieden. Hierbij moet u rekening houden met kosten voor auteursrechten. Er is een aangepaste procedure , waarbij de UBL het boek levert en het UFB het scannen verzorgt. Neem voor meer informatie over readers contact op met de Reader Online Service van het UFB: readers@ufb.leidenuniv.nl

Studenten kunnen de gescande items aanschaffen via de webshop van Reader Online, in digitale en in gedrukte vorm. Indien er kosten voor auteursrecht zijn, wordt dit verwerkt in de prijs. Het Centrale Crisisteam van de Universiteit heeft bepaald dat deze kosten ook nu door studenten betaald moeten worden.

Vragen?

Alle informatie over auteursrechten bij digitaal onderwijs vindt u op onze webpagina over Digital Scholarship.

Vragen over collegeplanken kunt u sturen naar uitleen@library.leidenuniv.nl.

Onderzoekers kunnen bij het Centre for Digital Scholarship (CDS) terecht voor vragen, advies en training over datamanagement, open access, auteursrecht en het gebruik van digitale data. Het CDS is bereikbaar via e-mail: cds@library.leidenuniv.nl

De Leeszaal Bijzondere Collecties is beperkt opengesteld voor onderzoekers die gebruik willen maken van de materialen van de Bijzondere Collecties. Momenteel zijn er, van maandag tot en met vrijdag, dertien werkplekken op reservering beschikbaar.

Vanaf 15 oktober is het dragen van een mondkapje in de bibliotheken verplicht. Alleen wanneer u op uw gereserveerde werkplek zit hoeft u het mondkapje niet te dragen.

Aanvragen van een werkplek

Stuur een e-mail naar specialcollections@library.leidenuniv.nl. Geef aan voor welke datum en welk(e) tijdsblok(ken) u in aanmerking wilt komen en welke stukken u tijdens het bezoek wilt bekijken. Er is keuze uit de volgende tijdsblokken:

  • 9:00 tot 11:00
  • 11:30 tot 13:30
  • 14:00 tot 17:00

De aanvraag moet uiterlijk om 12:00 uur de werkdag voorafgaand aan uw bezoek bij ons binnen zijn. Wij laten u zo snel mogelijk weten of de aanvraag kan worden gehonoreerd. Bij het behandelen van de aanvragen wordt uitgegaan van de volgorde van binnenkomst.

Uw bezoek aan de leeszaal

Als uw aanvraag is goedgekeurd bent u op de gekozen datum en tijd van harte welkom. Bij binnenkomst in de UB meldt u zich bij de receptie in de hal. Na controle van uw aanmelding wordt u toegelaten.

Wij verzoeken u uw handen eerst goed te wassen. Hierna kunt u de aangegeven route naar de Leeszaal Bijzondere Collecties volgen.

Bij de leeszaal meldt u zich bij de balie. Medewerkers wijzen u uw werkplek en overhandigen de aangevraagde stukken. Binnen de leeszaal zijn looproutes aangegeven waardoor het elkaar passeren tot een minimum wordt beperkt. Na afloop van uw bezoek levert u de stukken in bij de balie en verlaat u de leeszaal, onder begeleiding van een medewerker, via de aangegeven route.

De werkplekken in de Leeszaal Bijzondere Collecties worden na elk bezoek grondig schoongemaakt. Geraadpleegde stukken worden na gebruik twee dagen in quarantaine gehouden.

Colleges

Docenten van de Universiteit Leiden kunnen een verzoek indienen om originele stukken uit de Bijzondere Collecties te kunnen gebruiken in de collegezalen van de Universiteitsbibliotheek.

Digital Collections

Onze uitgebreide Digital Collections staan online tot uw beschikking.

In de Universiteitsbibliotheek (UB) en in de Bibliotheek Wijnhaven in Den Haag kunnen studenten van de Universiteit Leiden op afspraak documenten printen of bestanden overzetten van hun P-schijf.

Bij de bibliotheek kan je hiervoor een tijdsblok reserveren van maximaal 20 minuten. Tijdens deze 20 minuten heb je een printer of computer helemaal tot je beschikking.

Voorbereiden

Je kunt je printopdrachten thuis alvast versturen via Webprint. Is dit voor jou geen optie, dan krijg je in de bibliotheek een computer toegewezen om te kunnen gebruiken tijdens je bezoek.

Bestanden van de P-schijf kan je per email versturen, óf overzetten naar Office 365. Wil je Office gebruiken, zorg dan dat je thuis, ruim van tevoren, toegang hebt geregeld. Via de universitaire helpdeskportal vind je alle benodigde informatie en handleidingen over Office 365. De UB kan je hierin geen ondersteuning bieden.

  Printen of bestanden overzetten:
afspraak maken
UB

Receptie UB: 071-5272800

 

Ma - zo 9:00-23:00

Bibliotheek Wijnhaven Wijnhaven@library.leidenuniv.nl

Algemene vragen over de bibliotheekvoorzieningen en vragen voor de informatiespecialisten kunt u stellen via Stel een vraag. Op werkdagen van 9:00-17:00 kunt u ons ook bereiken via chat, whatsapp en telefoon.

Wachtwoord vergeten?

Wanneer u het wachtwoord van uw account niet meer weet, kunt u online een nieuw wachtwoord aanvragen.

Vakreferenten en conservatoren

Vakreferenten en conservatoren zijn bereikbaar via hun persoonlijke emailadres.

Voor communicatie met studenten van de Universiteit Leiden en alumni met een account met een 's'-nummer, kan de bibliotheek alléén het universitaire uMailadres gebruiken.

Overzetten mailboxen

In september en oktober 2020 worden door de Universiteit Leiden alle uMailboxen overgezet naar een nieuwe omgeving. Ervaart u problemen met uMail? Zie voor meer informatie de studentenwebsite van de Universiteit Leiden.

uMail-forwards

Mailforwards voor uMail die zijn ingesteld vóór april 2020 zijn niet meer actief. In de helpdeskportal van de Universiteit vindt u een handleiding om een nieuwe mailforward in te stellen.

Informatie over de aangepaste diensten van de Walaeus Bibliotheek in het LUMC is te vinden op hun informatiepagina.

Studenten LUMC kunnen in de Walaeus Bibliotheek studieplekken reserveren

Deze website maakt gebruik van cookies.