Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Deskundigheidsbevordering

Determineren van historische grafische en fotomechanische technieken

Datum
donderdag 14 oktober 2021 - donderdag 25 november 2021
Toelichting
Deze cursus wordt tweemaal aangeboden; in oktober en in november 2021
Bezoekadres
Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 27
2311 BG Leiden
Zaal
Heinsius zaal

Beschrijving

In de Universiteitsbibliotheek Leiden bevinden zich in de Bijzondere Collecties de befaamde beeldcollecties van het Prentenkabinet. Hierin zijn museaal belangwekkende collecties tekeningen, prenten en foto’s aanwezig, die van oudsher bedoeld zijn om kunsthistorisch onderwijs te geven aan de hand van originele beeldmaterialen.

Buiten het gewone onderwijsaanbod voor studenten van de universiteit, biedt Universiteitsbibliotheek Leiden de specialistische cursussen Determineren van historische fotografische procedés en Determineren historische grafische en fotomechanische technieken aan. Deze cursussen zijn bestemd voor conservatoren, archivarissen, documentalisten en andere belangstellenden op het gebied van beeldend en illustratiemateriaal in fotografie of grafische techniek. Onder beheerders van beeldcollecties bestaat behoefte aan kennis op het gebied van historische procedés. Deze kennis is nodig bij herkenning, documentatie, conservering en restauratie van het beeldmateriaal. Aan de hand van deze twee cursussen ‘Determineren’ wordt een structurele basis gelegd voor deskundigheidsbevordering op dit gebied. De vakcursussen zijn gericht op zowel (oud-)studenten als op professionals in musea en archieven. Ze zijn van langere duur, waardoor de historische fotografische en grafische procedés diepgaand kunnen worden bestudeerd aan de hand van concrete voorbeelden uit de tekeningen-, prenten- en fotocollecties van Universiteit Leiden.

De cursus Determineren historische grafische en fotomechanische technieken is bedoeld voor iedereen die omgaat met historisch beeldmateriaal als boekillustraties, losse prenten, prentbriefkaarten of reproducties en daarbij geconfronteerd wordt met het moeten vaststellen van de gebruikte druktechniek. Speciale aandacht krijgen de talrijke negentiende-eeuwse fotomechanische procedés.

De cursus heeft de vorm van een serie werkcolleges, waarin aandacht wordt geschonken aan veel voorkomende vragen als: Wat is een photozinco? Is dit nu een ets of een gravure? Is het gedrukt of is het getekend? Is het in kleuren gedrukt of ingekleurd, een krijtlitho of stippelgravure, een lichtdruk of een heliogravure? Aan de hand van een groot aantal specimina van de behandelde technieken zal ingegaan worden op de wijze van vervaardiging en de daaruit voortvloeiende kenmerken waaraan een bepaalde techniek te herkennen is.

Aan het begin van de cursus wordt aan alle deelnemers een uitgebreide syllabus uitgereikt. De cursus, waarin theorie en praktijk evenredig aan bod komen, is een coproductie van de Universiteitsbibliotheek Leiden (drs. M.E.N. van den Heuvel, conservator fotografie en drs. Jef Schaeps, conservator tekeningen en prenten) en de foto- en drukhistoricus Johan de Zoete.

Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor professionals, maar ook studenten en medewerkers van Universiteit Leiden kunnen deelnemen. Studenten betalen de helft van de inschrijfkosten. De reguliere inschrijfkosten bedragen € 350,- per persoon.

Meer informatie en inschrijfformulier in de brochure.

Data

De cursus wordt tweemaal aangeboden:

donderdagen 14, 21 en 28 oktober 2021  wordt de eerste editie van de cursus verzorgd.
donderdagen 11, 18 en 25 november 2021 wordt de tweede editie van dezelfde cursus verzorgd.

Aanmelding dient te geschieden middels het formulier in de betreffende brochure.

Deze website maakt gebruik van cookies.